dr Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Historyk literatury, edytor, adiunkt w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.  Zajmuje się dziejami europejskich ruchów awangardowych, współczesną sztuką eksperymentalną oraz edytorstwem literatury dwudziestego wieku. Autor książki Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy (2010), współredaktor monografii, edycji krytycznych i popularnych, członek zespołu badawczego „Związki literatury i sztuk wizualnych w Polsce po 1945 roku” działającego przy Muzeum Sztuki w  Łodzi. Ostatnio opublikował m.in. Józef Czechowicz. Poeta - prozaik - krytyk - tłumacz (redakcja, wraz z Andrzejem Niewiadomskim, 2015) oraz Nowy styl, nowe pióra. Antologia krytyki i eseistyki 1939-1945 (redakcja, wspólnie z J. Święchem, 2015).

Wybrane publikacje dotyczące awangardy:

KSIĄŻKI:

Cogito i "sejsmograf podświadomości". Proza Pierwszej Awangardy, Lublin 2010, ss. 237.

EDYCJE KRYTYCZNE:

J. Czechowicz, Pisma zebrane, t. 9, Varia, Lublin 2013, ss. 672 (ed. krytyczna, wspólnie z J. Cymermanem).

ARTYKUŁY NAUKOWE:

Pogranicze reportażu i powieści. „Mount Everest 1924” Jalu Kurka, [w:] Wokół reportażu

podróżniczego, red. E. Malinowska, D. Rott, Katowice 2004, ss. 173-183.

Starość awangardzisty. O późnej poezji Juliana Przybosia, [w:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk, E. Flis-Czerniak, Lublin 2006.

Od afirmacji do lęku. Futurystyczne wizje nowoczesności na przykładzie wiersza „lęk” Stanisława Młodożeńca, [w:] Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX-XX wieku, red. D. K. Sikorski, T. Sucharski, Słupsk 2006, s. 67-76.

Modernizacja i jej cień. O prozie Pierwszej Awangardy, [w:] Dwudziestolecie 1918-1939. Odkrycia, fascynacje, zaprzeczenia, red. A. S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 250-265.

"Mówienie o Murzynach". Futurystyczne wizje egzotyzmu, [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizację polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 253-263.

„Kino – choroba dnia dzisiejszego”. Powieść awangardowa i film [w:] Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2010, s. 203-215.

Miasto świateł i ruchu. Paryż Pierwszej Awangardy, [w:] Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy. Innowacja czy naśladownictwo, red. M. Kmiecik, M. Szumna, Kraków 2015, s. 85-102.

Filmowa proza Józefa Czechowicza, [w:] Józef Czechowicz. Poeta - prozaik - krytyk - tłumacz, red. A. Niewiadomski, A. Wójtowicz, Lublin 2015.

 

kontakt: awojtowi@gmail.com