dr hab. prof. IBL PAN Beata Śniecikowska (Instytut Badań Literackich PAN)

Kontakt:

beata.sniecikowska@ibl.waw.pl

 

Polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Bada nowoczesną literaturę i sztuki wizualne, zatrzymując się przede wszystkim na grząskich terenach pogranicznych (audialność i wizualność literatury). Tropi także związki kultury europejskiej z Dalekim Wschodem.

 

Wybrane publikacje dotyczące awangardy:

 

Książki:

 

Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej, seria: „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016;

 

 „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, seria: „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, 605 stron; wydanie drugie – poprawione i uzupełnione: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, seria „Res humanae”; 

 

Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne  w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, seria: Modernizm w Polsce, Universitas, Kraków 2005. 

 

Artykuły i rozprawy:

 

Visual Field = Sound Field? Perceptual Entanglements of Avant-Garde Visual Arts / Pole widzenia = pole słyszenia. Percepcyjne uwikłania awangardowych sztuk wizualnych, w: Maszyna do komunikacji.

 

 Wokół awangardowej idei Nowej Typografii / A Machine for Communicating. Around the Avant-garde Idea of New Typography, red. P. Kurc-Maj, D.Muzyczuk, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2015.

 

« Un nœud de duvet, de laine et de fils » : les miniatures de Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, la poésie japonaise et les œuvres modernistes occidentales, przeł. C. Bocianowski, D. Walczak, “Slavica Bruxellensia” 2016,  nr 12,.

 

Transcultural Convergence?  Polish Artists and the Oriental Verbo-visuality , in: On-line/Off-line – Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle, eds. P. Gärdenfors, J. Płuciennik, W. Powers, przeł. J. Gaszewski, B. Śniecikowska, Oxford University Press – Wydawnictwo UJ – Wydawnictwo UŁ,  Łódź-Kraków 2015 (wersja wcześniejsza: Konwergencja transkulturowa? Twórcy polscy wobec logowizualności Orientu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, tom LV, z. 2 (110); online.

 

Dźwięk i ruch – o awangardowej poezji dźwiękowej, „Teksty Drugie” 2014, nr 3; wersja online:

 

What Did They Need Jazz for? – Jazz Music in Polish Interwar Poetry, w: Regarding the Popular: Modernism, the Avant-Garde and High and Low Culture (series European Avant-Garde and Modernism Studies, Vol. 2), ed. by S. Bru, L. van Nuijs, B. Hjartarson, P. Nicholls, T. Ørum, H. van den Berg, De Gruyter, Berlin – Boston 2012, s. 142-159; wersja online:

 

Poetic Experiments in Polish Futurism: Imitative, Eclectic or Original?, “International Yearbook of Futurism Studies” 2012, vol. 2, ed. G. Berghaus, De Gruyter, Berlin – Boston 2012, s. 171-200; wersja online:

 

„Nowa muzyczność”? Fonostylistyka awangardowa i jej współczesne kontynuacje, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 1 (15), Muzyka i muzyczność w literaturze. Od Młodej Polski do czasów najnowszych (1), red. M. Lachman, J. Wiśniewski, Primum Verbum, Łódź 2012, s. 121-140; wersja online:

 

(2011, 2012) hasła Onomatopeja, Onomatopeje właściwe futuryzmu, Kubizm dźwiękowy, Słowografia, „Muzyczność” poezji Młodej Polski, Poetyka dźwięku awangardy krakowskiej, Futurystyczna poetyka dźwięku, Mimetyzm sensualny haiku, Układy sensualne haiku, Dźwięk a typografia (przypadek futuryzmu)  w witrynie naukowej „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności”, więcej >> (ISBN 978-83-61552-46-8).

 

Młodopolska „muzyczność” w futurystycznych uszach, czyli o różnych awangardowych aktualizacjach symbolistycznej „dźwiękowości” poezji, w: Młodopolska synteza sztuk, red. H. Ratuszna, R. Sioma, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.

The Space of a Socialist Housing District, the Space of a Modern Poem – the Sensual Art of Miron Białoszewski , “Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2009, vol. XI (XX), s. 299-316; wersja online:

 

Foniczne meandry purnonsensuo poezji polskiego futuryzmu i europejskiego  dada, w: Odcienie humoru, t. 1/1, red.  S. Dżereń-Głowacka, A. Kwiatkowska, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008.

„Oddalenia, związki na odległość”? – o warstwie dźwiękowej wiersza Tadeusza Peipera, w: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, red. I. Hübner, A. Izdebska,  J. Płuciennik, D. Szajnert, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.

 

„Manifest Neolingwistyczny v. 1.1” i jego poetyckie potomstwo – twórczość nowatorów czy paseizm, w: Polska literatura najnowsza – poza kanonem, red. P. Kierzek, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008 (lub: „Ha!art” 2006, nr 23).

 

Audialność i wizualność sztuki słowa – o współczesnych „powrotach awangardy”, w: Wiek awangardy, red. L. Bieszczad, Universitas, Kraków 2006.