dr hab. Agnieszka Karpowicz (Uniwersytet Warszawski)

Literaturoznawczyni, kulturoznawczyni, adiunkt w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW, członkini zespołu Pracowni Studiów Miejskich IKP. Zajmuje się antropologią literatury i historią kultury XX wieku w perspektywie komunikacyjnej, a zwłaszcza (neo)awangardowymi praktykami językowymi, literaturą, sztuką i twórczością XX wieku oraz ich związkami z kulturą miejską. Autorka książek Kolaż. Awangardowy gest kreacji (2007) i Proza życia. Mowa, pismo, literatura (2012). Współredaktorka i współautorka m. in. książek w seriach: „Topo-Grafie” (Lampa i Iskra Boża) i „Wiedza o Kulturze” (Wydawnictwa UW). Kierowała projektem grantowym „Twórczość słowna w perspektywie antropologicznej: media, gatunki, praktyki” (MNiSW), obecnie kieruje projektem PSM „Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura” (NPRH).

Kontakt: a.karpowicz@uw.edu.pl