dr hab. Jerzy Borowczyk

historyk literatury, zajmuje się romantyzmem, któremu poświęcił dwie książki – Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (2003) oraz Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji 1824-1870 (2014). Współredaktor kilku tomów zbiorowych poświęconych literaturze i kulturze XIX wieku. Pisuje również – w czasopismach, książkach zbiorowych oraz w tomie szkiców Po chwiejnym trapie (2016) − o literaturze Pisuje również o literaturze dwudziestego wieku i najnowszej (m.in.: Haupt, Krynicki, Zadura, Sommer, Stasiuk, Świetlicki, Niewiadomski, Tkaczyszyn-Dycki, Sośnicki). Publikuje w „Czasie Kultury”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym”. Wspólnie z Michałem Larkiem nagrali i zapisali tomy wywiadów z pisarzami, reporterami i politykami (Rozmowa była możliwa, Poznań 2008; Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim, Szczecin 2014; Punkty zapalne. Dwanaście rozmów o Polsce i świecie, Poznań 2016) oraz ułożyli antologię polskiej liryki nowoczesnej (Powiedzieć to inaczej 2011). Wraz z Zofią Dambek-Giallelis i Elżbietą Lijewską wydał przewodnik literacki Na tropach  Adama Mickiewicza w Wielkopolsce (2013). Z kolei razem z Wojciechem Hamerskim ułożył książkę Co piłka robi z człowiekiem? Młodość, futbol i literatura - antologia (2012). Współpracownik Redakcji „Czasu Kultury” oraz członek Kolegium Redakcyjnego „Kroniki Miasta Poznania”.

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Literatury Romantyzm oraz Pracowni Dokumentacji Literackiej (kierownik). Na tymże wydziale wraz z prof. UAM dr hab. Wiesławem Ratajczakiem kieruje Archiwum Włodzimierza Odojewskiego (całość spuścizny literackiej pisarza).

e-mail: jerzybor@amu.edu.pl