dr hab. Joanna Orska (Uniwersytet Wrocławski)

Krytyczka, literaturoznawczyni. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 roku. Prowadzi zajęcia z najnowszej polskiej literatury i krytyki, a także krytycznoliterackie warsztaty na specjalności Krytyka literacka i artystyczna oraz kierunku Kultura i praktyka tekstu. Twórcze pisanie i edytorstwo. Swoje recenzje i szkice badawcze publikowała na łamach wielu polskich czasopism (m.in. „Tekstów drugich”, „FA-artu”, „Odry”, „Twórczości”, „Wielogłosu”). Jest autorką książek : Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce (Kraków, 2004) i Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006 (Kraków, 2006), Republika poetów. Poetyckość i polityczność w krytycznej praktyce (Kraków, 2013). Jurorka Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Mieszka we Wrocławiu.

Kontakt: joannaorska@gmail.com