dr Izabela Curyłło-Klag

literaturoznawczyni (z nachyleniem kulturowym). Adiunkt w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Interesuje się literaturą i sztuką modernizmu, powieścią dystopijną, obrazami przemocy i wojny w literaturze, katastrofizmem. Pisze pracę zestawiającą twórczość Wyndhama Lewisa i Witkacego. Obecnie planuje przedsięwzięcia tłumaczeniowo-kuratorskie, we współpracy z The Courtauld Institute w Londynie, Instytutem Witkacego w Warszawie oraz Muzeum Sztuki w Łodzi.

 Opublikowała monografię na temat przedstawień przemocy we wczesnej powieści modernistycznej i liczne artykuły dotyczące literatury dwudziestowiecznej . Kierowała dwoma grantami wyszehradzkimi; jeden z nich, prowadzony we współpracy z prof. Haydenem White’em, dotyczył powiązań literatury i historii. Wygłasza wykłady naukowe oraz popularyzatorskie w Polsce i za granicą. Jest członkinią redakcji półrocznika Witkacy! i odpowiada za kontakty międzynarodowe w Instytucie Witkacego. Należy do licznych stowarzyszeń zajmujących się modernizmem, takich jak Wyndham Lewis Society, Modernist Studies Association (MSA), European Network  for  Avant-Garde and Modernist Studies (EAM), E.M. Forster Society, Polskie Towarzystwo Conradowskie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata.

 

Wybrane publikacje związane z modernizmem/awangardą:

 

Monografia:

Violence in Early Modernist Fiction: The Secret Agent, Tarr and Women in Love, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

 

Redakcje:

 

Incarnations of Material Textuality: From Modernism to Liberature. Tom współredagowany z dr Katarzyną Bazarnik. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

 

The Art of Literature, Art in Literature. Tom współredagowany z dr Magdaleną Bleinert and dr Bożeną Kucałą. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2014.

 

Confronting the Burden of History: Literary Representations of the Past. Tom współredagowany z dr Bożeną Kucałą. Kraków: Universitas, 2012.

 

Artykuły naukowe i rozdziały w tomach zbiorowych:

 

 „Skandaliści/Skandaloni: Witkacy, Wyndham Lewis a kwestia antyhumanizmu. Cz 1.” „Witkacy!”,  2/2017 (3), 18-25.

„Witkacy a Wyndham Lewis,” w: Witkacy: co jeszcze jest do odkrycia? Red. Janusz Degler. Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 2016, 377-383.

 

“Poles in Wyndham Lewis's Accounts of Early 20th-century Bohemia”, w: Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st centuries and Polish-British & Irish Art Relations. Red. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2015, 41-49.

 

“Niepokoje o post-człowieczeństwo: Witkacy i Wyndham Lewis a doświadczenie Wielkiej Wojny” („Posthuman Anxieties. Witkacy, Wyndham Lewis and the Experience of the Great War”), Przegląd Kulturoznawczy (Journal of Cultural Studies), 4 (22), WUJ, 2015, 368-382.

 

“Modernism in a Rear-view Mirror: McLuhan’s Counterblast of 1954 and 1969,”
w: Incarnations of Material Textuality: From Modernism to Liberature. Red. K. Bazarnik,
I. Curyłło-Klag. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014, 35-44.

 

“War and the Visual Arts in Pat Barker’s Life Class and Toby’s Room,” w: The Art of Literature, Art in Literature. Red. M. Bleinert, I. Curyłło-Klag, B. Kucała. Kraków: WUJ, 2014, 101-109.

 

“Rendering the peculiarities of style: Witkacy in translation”, w: Continuity in Language: Styles and Registers in Literary and Non-Literary Discourse. Red. Ewa Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, 67-79.

 

“Dziwność jako źródło humoru, czyli o Witkacego zmaganiach z potwornością”, w: Humor polski. Red.
D. Brzozowska, W. Chłopicki. Kraków: Tertium, 2014, 81-96.

 

 “Laughing at life’s lowest abominations with Stanisław Ignacy Witkiewicz,” w: Polish Humour. Red.
D. Brzozowska, W. Chłopicki. Kraków: Tertium, 2012, 79-92.

 

“Witkacy metodą total immersion. O tłumaczeniach Daniela Charlesa Geroulda”, Przekładaniec (Journal of Translation Studies), 26/2012, Kraków: WUJ, 135-149.

 

“Parallel dystopian visions in Wyndham Lewis’s and Witkacy’s selected literary works,” w: Echoes of Utopia: Notions, Rhetoric, Poetics. Red. B. Klonowska, Z. Kolbuszewska,
G. Maziarczyk. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, 211-222.

 

“Brave New World Anxieties: the Impact of Evolutionary Theory on Dystopian Writing,”
w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego (Studia Anglica Resoviensia), 69/2011, 11-18.


“‘So Eminent a Spacialist’ versus ‘The Time-Mind’: Lewis, Joyce and the Modernist Debate about Time and Space”, w: James Joyce and After: Writer and Time. Red. K. Bazarnik,
B. Kucała. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 27-36.


“Joyce, Orwell and the World Wide Web,” w: Divided by a Common Language. Red. E. Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, 13-21.

 

“The Artist versus Commodity Culture: Wyndham Lewis and the Dilemmas of Bourgeois-Bohemianism”, w: Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century. Red. M. Coghen, Z. Mazur, B. Piątek. Kraków, WUJ, 2010, 179-186.

 

“’The men of 1914’ with their cold steelpens: Joyce and Lewis versus the violence of the First World War”, w: Discourses and representations of war in British literature and culture. Red. J. Fabiszak,
 W. Klepuszewski. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, 21-31.

 

Holding the Mirror up to Politics – Wyndham Lewis’s Tarr and the Shadow of World
War I”, w: Peaceful Multiculturalism or Culture Wars? Red. Š. Bubíková, O. Roebuck. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, 37-43.

 

“Bunt przeciw arche? Elementy myśli anarchistycznej w brytyjskim modernizmie”,
w: Historia, fikcja, (auto)biografia w powieści brytyjskiej XX wieku.
Red. K. Stamirowska. Kraków: Universitas, 2006, 91-112.

 

“All personality was catching” – Mimetic rivalry and contagion with violence in Wyndham Lewis's Tarr (1918), w: Language and Identity: English and American Studies in the Age of Globalization. Red. T. Bela, Z. Mazur. Kraków: WUJ, 2006, 274-286.

 

“A Dynamite Outrage Must Be Provoked”: Representations of Anarchism in Joseph Conrad's The Secret Agent”, w: The Legacy of History: English and American Studies and the Significance of the Past. Red. T. Bela, Z. Mazur. Kraków: WUJ, 2003, 243-251.

“Motyw nieobecności w prozie Jamesa Joyce'a i Virginii Woolf”, w: Od Joyce'a do liberatury (From Joyce to Liberature). Red. K. Bazarnik. Kraków: Universitas, 2002, 31-43.

“The Motif of Violence in Selected Short Stories of D. H. Lawrence”, w: Proceedings of the Tenth International Conference of the Polish Association for the Study of English, Cracow 25-27 April 2001. Red. W. Witalisz, P. Leese. Kraków: WUJ, 2002, 207-212.

“Joyce i Owen – dwa spojrzenia na cierpienie i przemoc fizyczną z perspektywy I wojny światowej”, w: Wokół Jamesa Joyce'a. Red. F. Fordham, K. Bazarnik. Kraków: Universitas, 1998, 85-96.

 

Stypendia, granty, projekty międzynarodowe:

 

2015 stypendium indywidualne ESSE Bursary Type B. Projekt pt. Witkacy, Wyndham Lewis, and their Polish-English connections, realizowany w Londynie.

 

2011-2012, grant wyszehradzki (Visegrad Standard Grants), kierownik projektu Confronting the Burden of History. Anglophone literature studies in V4 Countries. W programie uczestniczyli literaturoznawcy z IFA UJ i pięciu uniwersytetów z krajów wyszehradzkich.

 

5-26 września 2010 Wayne State University in Detroit, USA, pobyt z wykładami za granicą,
w ramach  Global Grants Exchange Programme. Połączony z kwerendą w Bibliotece Cornell University in Ithaca, Kroch Library: Division of Rare & Manuscript Collections, w której znajdują się Wyndham Lewis Archives.

 

29 czerwca – 5 lipca, 2003, stypendium w szkole letniej, Trieste Joyce School, Uniwersytet
w Trieście, Włochy

 

wrzesień 2003 – dwutygodniowy pobyt w Royal Holloway, University of London – kwerenda, wymiana międzyuczelniana finansowana przez British Council

 

sierpień 2000, tygodniowe stypendium w szkole letniej Scottish Universities’ International Summer School (modernism module), University of Edinburgh, Szkocja.