dr Katarzyna Bazarnik, Uniwersytet Jagielloński

Kontakt: k.bazarnik@uj.edu.pl

 

Literaturoznawczyni, tłumaczka, badaczka twórczości Jamesa Joyce’a, współtwórczyni i teoretyk liberatury – nowego gatunku literackiego, łączącego tekst z materialną formą książki (łac. liber) w integralną całość. Adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Wraz z Zenonem Fajferem współautorka utworów liberackich: Oka-leczenie (2000) i (O)patrzenie (2003), współzałożycielka Czytelni Liberatury (od 2002, obecnie w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) i współredaktorka autorskiej serii wydawniczej Liberatura w Korporacji Ha!art (od 2003). Współredaguje także serię Topomo – Topographies of (Post)Modernity. Studies in 20th and 21st Century Literature in English w Wydawnictwie UJ (od 2016). Na temat liberatury wygłaszała wykłady gościnne m.in. na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, USA, Japonii, Włoszech, Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Belgii; prowadziła warsztaty liberatury (m.in. na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu i kalifornijskim Mills College), uczestniczyła w wielu festiwalach literackich, była kuratorką kilkunastu wystaw.

 

KSIĄŻKI:

Liberature. A Book-bound Genre, Kraków 2016.

Joyce & Liberature, Praga 2011.

Liberature (wraz z Zenonem Fajferem), publikacja towarzysząca 5. International Symposium „Iconicity in Language and Literature”, Kraków 2005.

 

REDAKCJE:

Incarnations of Material Textuality. From Modernism to Liberature, red. K. Bazarnik, I. Curyłło-Klag, Newcastle 2014.

James Joyce and After. Writer and Time, red. K. Bazarnik, B. Kucała, Newcastle 2010.

Zenon Fajfer, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999-2009 pod redakcją Katarzyny Bazarnik / Liberature or Total Literature. Collected Essays 1999-2009 edited by Katarzyna Bazarnik, seria Liberatura t. 12, Kraków 2010.  http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/21040

Drama of the Mind. Papers from Beckett in Kraków 2006 Conference, red. K. Stamirowska, K. Bazarnik, Kraków 2008.

Od Joyce’a do liberatury, red. K. Bazarnik, Kraków 2002.

Wokół Jamesa Joyce’a, red. K. Bazarnik, F. Fordham, Kraków 1998.

 

REDAKCJE CZASOPISM:

„Er(r)go. Teoria/Literatura/Kultura” 2016, nr 32 (1) „Liberatura”.  http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/issue/view/407/showToc

„Ha!art” 2012, nr 40 „Radykalny”.

„Literatura na Świecie” 2008, nr 7-8 (444-445) „B.S. Johnson” (wraz z Krystyną Stamirowską).

„Literatura na Świecie” 2004, nr 7-8 (396-397) „James Joyce”.

 

WYBRANE ARTYKUŁY:

Hydra czy hybryda? Liberatura jako gatunek (jednak) literacki, „Er(r)go. Teoria/Literatura/Kultura” 2016, nr 32 (1), s. 11-26.

Quantifying Origin and Character of Long-range Correlations in Narrative Texts, S. Dróżdż, P. Oświęcimka, A. Kulig, J. Kwapień, K. Bazarnik, I. Grabska-Gradzińska, J. Rybicki, M. Stanuszek, „Information Sciences” 2016, t. 331,  s. 32-44.

Liberatura w polu produkcji kulturowej, „Teksty Drugie” 2015,  nr 3, s. 57-76.

Liberature: literature in the space of the book, [w:] Les espaces du livre: supports et acteurs de la création texte/image (XXe–XXIe siècles) = Spaces of the book: materials and agents of the text/image creation (20th–21st centuries), red. I. Chol, J. Khalfa, Oxford-Wiedeń 2015, s. 25-42.

Introduction: Modernist Roots of Liberature, [w:] Incarnations of Material Textuality. From Modernism to Liberature, red. K. Bazarnik, I. Curyłło-Klag, Newcastle 2014, s. 1-14.

リベラトゥラ— —テキストと書物の形を統合する新しい文学ジャンル久山 宏一訳(Liberatura: gatunek literacki integrujący tekst z formą książki). Tłum. z języka polskiego K. Kuyama). 『れにくさ』. „Renyxa. Рениксa” [Faculty of Letters, University of Tokyo] 2012, nr 3, s. 207-225. http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/handle/2261/51961

A Polish Translation of Finnegans Wake in Progress, „James Joyce Quarterly” 2010, t. 47 nr 4, s. 567-577.

Joyce, Liberature and Writing of the Book, „Hypermedia Joyce Studies” 2007, t. 8, nr 2. www.hjs.ff.cuni.cz/archives/v8_2/main/essays.php?essay=bazarnik

Liberature: a New Literary Genre?, [w:] Insistent Images, red. E. Tabakowska, Ch. Ljungberg, O. Fischer, Amsterdam-Filadelfia 2007, s. 191-208.

Liberatura: ikoniczne oka-leczenie literatury, [w:] Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki, red. M. Dawidek Gryglicka, Kraków 2005, s. 23-40.

Katarzyna Bazarnik and Finnegans Wake (interviewer: T. Hamada), „Abiko Quarterly with James Joyce Finnegans Wake Studies” 2001 (Japonia), nr 21, s. 11-22.

List of Polish Elements in Finnegans Wake, „Abiko Quarterly with James Joyce Finnegans Wake Studies” 2000 (Japonia), nr 20, s. 6-48.

Looking at Finnegans Wake at a Polar Perspective, „Abiko Quarterly with James Joyce Finnegans Wake Studies” 2000 (Japonia), nr 19, s. 6-9.

Looking at Finnegans Wake at the Polish Perspective, „Abiko Quarterly with James Joyce Finnegans Wake Studies” 2000 (Japonia), nr 19, s. 10-24.

 

TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA:

First We Feel Then We Fall (wraz z Jakubem Wróblewskim), multimedialna adaptacja filmowa Finnegans Wake Jamesa Joyce’a, premiera: Londyn 2016. www.firstwefeelthenwefall.com

Sonnet of Sonnets, red. K. Bazarnik, Z. Fajfer & Mills College Class supervised by K. Walkup, seria Liberatura t. 18, Kraków-Oakland 2012.

Liberty Poem (wraz z Zenonem Fajferem), pierwszy pokaz: Nowy Jork 2011.

(O)patrzenie (wraz z Zenonem Fajferem), seria Liberatura t. 1, Kraków 2003.

Oka-leczenie (wraz z Zenonem Fajferem), Kraków 2000 (wyd. prototypowe), seria Liberatura t. 8, Kraków 2009.

Finnegans Make wg Jamesa Joyce’a (wraz z Zenonem Fajferem), premiera: Dublin 1996.

 

PRZEKŁADY:

Zenon Fajfer, Zegar Bezczasowości / Clock of Timelessness, premiera: Nowy Jork 2016.

Carolyn Guyer & Michael Joyce, More Than A Year / Dłużej niż w rok, „Ha!art” 2012, nr 40.

Małgorzata Dawidek Gryglicka, Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi / A Piece of Poetry. Conversation with Stanisław Dróżdż, Kraków 2012.

B.S. Johnson, Przełożona w normie. Komedia geriatryczna, Kraków 2011.

Zenon Fajfer, dwadzieścia jeden liter / ten letters, Kraków 2010.

B.S. Johnson, Nieszczęśni, Kraków 2008.

Zenon Fajfer, Ars poetica, Kraków 2005. http://collection.eliterature.org/3/work.html?work=ars-poetica

 

WYSTAWY (WYBÓR):

Liberature, Artists’ Books & E-literature, Ha!wangarda Festlab, Central Booking, Nowy Jork 2016.

Liberatura Library, The Second Brussels International Underground Poetry Fest, Bruksela 2015.

Liberatura ili totalnata literatura, Galeria Akademia, Sofia 2014.

Livreture / Liberatura – spectacle poétique, Semaine Polonaise 21 Edition, Tuluza 2012.

Liberature, 10. Taipei Poetry Festiwal, Taipei 2011.

Liberature or Total Literature, Mills College, Oakland 2011.

Liberature: Poetry of the Book, After Miłosz Festival, School of the Art Institute, Chicago 2011.

Czytelnia Liberatury, Europejski Kongres Kultury, Hala Stulecia, Wrocław 2011.

Liberatura – inny wymiar literatury, Festiwal Conrada, Pawilon Wyspiańskiego, Kraków 2010.

Wystawa Książki Niekonwencjonalnej, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 1999.