dr Krzysztof Hoffmann

Krytyk literacki, tłumacz, od czasu do czasu historyk. Adiunkt w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM. Interesuje go literatura XX i XXI wieku (zwłaszcza poezja) oraz jej związki z innymi dyskursami.

Doktoryzował się na podstawie rozprawy Poezja jako język możliwy filozofii (2011) poświęconej twórczości Aleksandra Wata oraz Krystyny Miłobędzkiej, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i Andrzeja Sosnowskiego. Opublikował: Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (2012), Po całości… Szkice, punkty (razem z M. Jaworskim i P. Śliwińskim, 2016). Tłumaczenia: J. Baggini, Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie (razem z W. Szwebs, 2013); J. Hillis Miller, O literaturze (2014), H.U. Gumbrecht, Produkcja obecności. Czego znaczenie nie może przekazać (razem z W. Szwebs, 2016). Współredagował Umaszynowienie (2009) i Wiersze dla Piotra (2012).

W 2014 Fulbright Visiting Professor na University of Michigan.

W latach 2012-2014 redaktor prowadzący serii literackiej "Ilorazy Ironii" (wydawnictwo FORMA). Redaktor w "Czasie Kultury”, sekretarz w "Przestrzeniach Teorii”, sekretarz serii Biblioteka Przestrzeni Teorii oraz felietonista „Gazety Wyborczej”. 

Kontakt: hoffmann@amu.edu.pl