dr Małgorzata Szumna

Literaturoznawczyni, stopień doktora uzyskała na podstawie pracy Wątki rosyjskie w eseistyce i diarystyce Czesława Miłosza (obronionej na Wydziale Polonistyki UJ w 2015 r.). Zajmuje się głównie historią literatury polskiej drugiej połowy XX wieku, historią krytyki literackiej oraz historią intelektualną, szukając na przecięciu tych dyscyplin języka pozwalającego na opisanie przygód inteligencji polskiej tamtego czasu. W badaniach nad awangardą interesują ją szczególnie polsko-rosyjskie związki literackie, ewolucja prozy eksperymentalnej oraz krytycznoliterackie konceptualizacje rozwoju literatury awangardowej. W latach 2013-2015 kierowała pracami zespołu realizującego projekt Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? (grant NPRH), należy również do komitetu redakcyjnego serii awangarda/rewizje (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jest współredaktorką kilku książek, w tym tomów Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje (razem z Michaliną Kmiecik, Kraków 2014) oraz Awangarda i krytyka. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej (razem z Michaliną Kmiecik i Jakubem Kornhauserem, Kraków 2015). Artykuły naukowe i teksty krytyczne publikowała m.in. na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich”, „Literatury na Świecie”, „Znaku”, „Tygla Kultury”, „Dekady Literackiej” i „Nowej Dekady Krakowskiej”. Obecnie pracuje nad biografią intelektualną Jana Błońskiego, śledząc w niej przede wszystkim tropy i napięcia związane z wpisanym weń projektem myślenia o nowoczesności.

Kontakt:

malgorzata.szumna@gmail.com