dr Michalina Kmiecik

Literaturoznawczyni, od roku 2015 pracuje w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki UJ. Redaguje serię awangarda/rewizje w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy do European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM). Zajmuje się historią polskiej awangardy ze szczególnym uwzględnieniem jej nurtów konstruktywistycznych. Interesuje ją przede wszystkim rozwój poezji eksperymemtalnej oraz jej intermedialne realizacje. Aktualnie przygotowuje edycję naukową zaszyfrowanej wersji Dziennika bez samogłosek Aleksandra Wata i wraz z Iwoną Boruszkowską realizuje projekt Style zachowań awangardowych (NCN, Sonata 10).

Wybrane publikacje dotyczące awangardy:

KSIĄŻKI

Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Oblicza miejsca. Topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w twórczości Juliana Przybosia, Universitas, Kraków 2013.

EDYCJE NAUKOWE

A. Wat, Dziennik bez samogłosek, transkrypcja i oprac. M. Kmiecik, Kraków 2018, ss. 404.

REDAKCJE NAUKOWE

 Awangarda i krytyka. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej, red. J. Kornhauser, M. Szumna, M. Kmiecik, Kraków 2015.

 Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje, red. M. Kmiecik, M. Szumna, Kraków 2014.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH I MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH

Awangarda i tekst dromoskopowy, „Teksty Drugie” 2018, nr 1, s. 272-320.

Szyfr w „Dzienniku bez samogłosek” Aleksandra Wata, „Teksty Drugie” 2017, nr 4, s. 336-356.

Zapiski Aleksandra Wata z Kaiser Hospital: fragmenty autobiografii heterotopicznej, „Wielogłos” 2017, nr 1, s. 67-86.

Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury. Przypadek „Zenitu” oraz „L’art contemporain – Sztuka Współczesna”, „Rocznik Komparatystyczny” 2015, nr 6, s. 213-228.

Dykcja milcząca: Celan i Webern, „Pamiętnik Literacki” 2015, nr 3, s. 171-193.

Lęk przed świtem albo o nadziejach płynących z ciemności. Przypadek Aleksandra Wata, „Ruch Literacki" 2014, nr 3, s. 315-335.

Porządkowanie awangardy, „Wielogłos" 2012, nr 1, s. 85-105.

Milczenie Boga w twórczości literackiej Arnolda Schönberga, „Ruch Literacki" 2012, z. 3-4, s. 465-488.

Surrealizm a aleatoryzm. Przypadek „Trois poèmes d'Henri Michaux" Witolda Lutosławskiego, „Teksty Drugie" 2012, nr 1-2, s. 164-175.

Spór o nowe widzenie – kilka uwag o obecności Juliusza Słowackiego w twórczości Juliana Przybosia, „Konteksty Kultury” 2012, nr 8, s. 51-64.

Wieloznaczność mitu – o warstwowym wyobrażeniu Paryża w twórczości Juliana Przybosia, „Ruch Literacki" 2010, z. 4-5, s. 413-428.

Ruchy awangardy: życie literackie w kręgu nowej sztuki w międzywojennym Krakowie / Avant-garde movements: literary life in the new art circles of interwar Krakow, [w:] Cricot idzie! = Cricot is coming!, red. K. Czerska, Kraków 2018, s. 131-151, 157-176.

Antytradycjonalizm czy inna tradycja – o awangardowej redefinicji nowości, [w:] Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Kraków 2012, s. 75-84.

Ciało wmówione w słowo, czyli kilka uwag o istnieniu kobiety w erotykach Juliana Przybosia, [w:] Ciało i duch w języku i w kulturze, red. M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 153-161.

Programowanie realności. Kraków oczami awangardy, [w:] Międzywojenny Kraków. Architektura. Kultura. Nauka, red. K. Daraż-Duda, J. Klaś, Wydawnictwo Episteme, Kraków 2013, s. 175-192.

Różnica w ciszy. Webern a Cage, [w:] John Cage. Człowiek – Dzieło – Paradoks, red. M. Chołoniewski, B. Bogunia, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2014, s. 107-116.

Teoria awangardy Europy Środkowej i Wschodniej a problem powtórzenia, [w:] Awangarda Środkowej i Wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo? Interpretacje, red. M. Kmiecik, M. Szumna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2014, s. 301-328.

Kontakt:

michalina.kmiecik@uj.edu.pl

kmiecik.michalina@gmail.com