prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, autor i współautor kilku książek (m.in. Awangarda przedwojenna, Kraków 2004, ostatnio Po całości. Szkice, punkty, Poznań 2016 - razem z K. Hoffmannem i M. Jaworskim) oraz redaktor blisko dwudziestu książek na temat poezji współczesnej (ostatnio Jakieś rozwiązania. Szkice o poezji (nie tylko) najnowszej, Poznań 2016).  

kontakt: pmsliwinski@gmail.com