prof. zw. dr hab. Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Kierowniczka Zakładu Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Autorka książek: Literackie „teorie widzenia” w prozie dwudziestolecia międzywojennego (Poznań 1992); Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta (Poznań 1999); Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej (Kraków 2007). Zajmuje się problemami modernizmu, koncepcjami antropologicznymi, epistemologicznymi i estetycznymi wpisanymi w literacką praxis tej formacji, jej związkami z myślą filozoficzną, relacjami z innymi sztukami, a także z nurtami metodologicznymi w literaturoznawstwie. Autorka licznych artykułów na ten temat. Wiele jej prac dotyczy awangardy i awangardyzmu.

kontakt: sienkob@poczta.onet.pl